Truyền dẫn quang trắng P2P

Truyền dữ liệu Point to Point (điểm tới điểm) trên đường truyền cáp quang 100%

DỊCH VỤ P2P – DỊCH VỤ KẾT NỐI ĐIỂM TỚI ĐIỂM

Hoàn toàn riêng biệt và bảo mật cao nhất với P2P

Bảo mật thông tin tuyệt đối dành cho những doanh nghiệp có mục đích truyền dữ liệu an toàn với đường truyền cáp quang độc lập và riêng biệt. Có khả năng truyền tải tốc độ lớn mà không phụ thuộc vào nhà cung cấp

truyen-dan-quang-trang-p2p-da-nang-cmcdanang.org-1

Không giới hạn về tốc độ

Đường truyền vật lý dành riêng và không chia sẻ băng thông

truyen-dan-quang-trang-p2p-da-nang-cmcdanang.org-2

Bảo mật dữ liệu tuyệt đối

Kênh truyền hoàn toàn riêng biệt ngay cả với nhà mạng, bảo mật là tuyệt đối

truyen-dan-quang-trang-p2p-da-nang-cmcdanang.org-3

Cam kết chất lượng dịch vụ

Cam kết gián đoạn dịch vụ không lớn hơn 1%/năm. Hỗ trợ 24/7

Dịch vụ liên quan

Liên hệ với chúng tôi

lien-he-truyen-dan-quang-trang-p2p-da-nang-cmcdanang.org

Tư vấn Dịch vụ

0905 01 66 03

lien-he-truyen-dan-quang-trang-p2p-da-nang-cmcdanang.org

Tư vấn Dịch vụ

0905 01 66 03